Žilinský VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Náruč - Poradenské centrum Žilina a Čadca  
Adresa Žilina: Horný Val č. 24, 010 01, Žilina
Adresa Čadca: Potočná, 022 01 Čadca 
Detské krízové centrum, poradensko-tréningové centrum (PTC), poradňa pre rodinu v kríze, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia, mediácia (PTC), sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov, v PTC aj prevencia, filiálna terapia, edukatívne aktivity, arteterapia, podporné služby, doučovanie, voľnočasové aktivity + komplexné služby pre deti.

oz.naruc@naruc.sk, poradnazilina@naruc.sk; poradnacadca@naruc.sk;
041/5643 652
041/516 6543
0905 988 600
www.naruc.sk
facebook

Žena v tiesni, Martin
Korešpondenčná adresa: P. O. BOX 70, 036 01 Martin
Krízové dištančné poradenstvo, komplexný poradenský servis – právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového a trestného práva, sociálne a psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov, vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka, sprevádzanie na súdne konania, sociálna diagnostika, internetová poradňa, filiálna terapia, sociálna asistencia, preventívne aktivity, sprostredkovanie ubytovania, právnych, psychologických a pedagogických služieb.

oz.zenavtiesni@tipnet.sk
0907 346 374
0911 346 374
043 422 08 53
www.zenavtiesni.sk

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš
Korešpondenčná adresa: Jefremovská 634, Žilina 
Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti. Krízové strániace poradenstvo, právne poradenstvo, psychologická pomoc, podporné skupiny, sprievod pri úradnom vybavovaní, pomoc pri spracovaní písomností, sprostredkovanie ubytovania na dobu určitú.

poradenskecentrumlm@gmail.com
0905 941 080
www.jefremovska.dsszsk.sk

Brieždenie, Martin
Bezpečný ženský dom (zariadenie núdzového bývania), ubytovanie,  psychologické poradenstvo, finančné poradenstvo, externé poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie

www.briezdenie.sk
0915 037 770 (krízová linka nonstop)
0917 287 129 (pondelok až piatok od 8:00 do 18:00)
veduca@briezdenie.sk, briezdenie@briezdenie.sk

Ostatné zariadenia

Áno pre život, Farská 543/2, 013 13, Rajecké Teplice
Zariadenie núdzového bývania s utajenou adresou, základné sociálne poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia, mediácia (sprostredkovane), sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie správ, posudkov.

apz@nextra.sk
0800 12 00 24 041 54 94 950 0911 534 894
www.anoprezivot.sk

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Záskalická 907, 026 01 Dolný Kubín
Zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie a psychoterapia – individuálna (sprostredkovane), skupinová terapia, mediácia a sprevádzanie na inštitúcie (sprostredkovane), vyhľadávacia činnosť (sprostredkovane), práca s násilníkom (sprostredkovane), vypracovanie správ, posudkov + služby deťom.

znb.dkubin@gmail.com
porad.centrumdk@gmail.com
0905 668 853
0917 328 555
http://matuskova.dsszsk.sk/


Ďakujeme našim partnerom za podporu