Výstupy

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl “Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie”

Autorky: Barbora Burajová, Sára Činčurová

S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch, či už ako priamych obetiach alebo svedkoch násilia v rodinách, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci a pedagogické a odborné zamestnankyne zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie násilia. Účelom tejto príručky je doplniť znalosti o násilí na ženách a domácom násilí s cieľom zvýšiť možnosti vzdelávacích inštitúcií prispieť k prevencii násilia, ktoré zažívajú deti a mládež vo svojich rodinách.

Príručka na stiahnutie v slovenskom aj maďarskom jazyku:

  Situacia Deti Svedkov Domaceho Nasilia Vyzvy A Moznosti Intervencie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.59 MB)
  A Nok Elleni Eroszak Es A Csaladon Beluli Eroszak   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 998.07 KB)

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku 

Autorky: Monika Bosá, Dagmar Horná, Katarína Minarovičová, Zuzana Kiczková

Cieľom tejto analýzy je identifikácia aktuálneho stavu realizovanej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia v rôznych prostrediach (typoch a stupňoch) vzdelávania na Slovensku, identifikácia možných bariér a stimulov efektívnej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia ako aj identifikácia príležitostí, ktoré aktuálny vzdelávací systém v rámci svojich možností (prípadne s aplikáciou minimálnych zásahov) pre zefektívnenie primárnej prevencie ponúka.

Analýzu si môžete prečítať tu:

  Primarna Prevencia Rpn A Dn V Skolskom Vzdelavani Na Slovensku   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.14 MB)