Trnavský VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Križovatky n. o. -  Zariadenie núdzového bývania Emauzy. J. Čabelku 3, 908 51, Holíč.
Zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, odhad rizika násilia – bezpečnostné plány, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ pre políciu a súdy, poskytnutie šatstva, potravín, čistiacich prostriedkov, distribučno-sociálne poradenstvo – snaha o sprostredkovanie všetkých ďalších služieb.

Mgr. Hana Šafránková
emauzy@stonline.sk
034 668 3110, 0905 579 940
www.krizovatky.eu/azylovy-dom-emauzy

Aliancia žien , o.z. – pobočka Trnava
Distančné poradenstvo, možnosť dohodnúť si osobné stretnutie.

Adresa poradne utajená
Web: www.alianciazien.sk
Telefón: 0948/388 152 – nonstop

Ostatné zariadenia

Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara, Okružná 6496/20, 917 01, Trnava.
Zariadenie núdzového bývania, útulok, základné a špeciálne sociálne poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovanie aj psychologické poradenstvo a psychoterapia, podporné skupiny.

azylovydom@gmail.com
033 550 14 46
0948 028 738

Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínum. Nám. L. van Beethovena č. 556/9, 919 65 Dolná Krupá. 
Zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie + služby deťom.

jozefinum@gmail.com
033 5577166
0902 804 245 
www.jozefinum.sk

Otvorená náruč n. o. Kukučínova 21, 921 01, Piešťany.
Základné a špecializované ambulantné poradenstvo, krízová linka, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, psychoterapia, skupinová, rodinná terapia, ubytovanie (sprostredkovane), krízová intervencia (sprostredkovane), zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), mediácia (sprostredkovane).

otvorenanaruc.no@centrum.sk 
0907 456 978
www.otvorenanaruc.sk

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n.o. Nádražná 33/E, 909 01, Skalica.
Útulok, nocľaháreň, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, písanie správ a posudkov, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo (sprostredkovane), právne zastupovanie (sprostredkovane), psychoterapia (sprostredkovane) + služby deťom.

PhDr. Martina Štepanovská
stepanovska@mesto.skalica.sk
0917 346 962
www.stiborsi.sk

Krízové stredisko Trnava, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
Krízové stredisko pre deti a pre matky s deťmi, sociálny a pedagogický úsek, zdravotná sestra, psychologické poradenstvo, stráženie detí v prípade potreby.

http://krizovestrediskott.sk/?page_id=34
Telefón: 24 – hod. 
0902 469 026
033/5983914
krizovestredisko@zupa-tt.sk


Ďakujeme našim partnerom za podporu