Trenčiansky VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia


Aliancia žien - cesta späť, o.z., pobočka Trenčín (akreditovaný subjekt pre pomoc obetiam trestných činov
www.alianciazien.sk
0915 137 334 (15:00 - 20:00)

Jazmín n.o., Handlová
Zariadenie núdzového bývania, útulok, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, prevádzanie na inštitúcie, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo, psychoterapia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov + služby pre deti.
Mgr. Viera Mrázová
Nádaždyho 4, 972 51 Handlová
jazmin.mrazova@stonline.sk 
0905 342 880 
www.jazminhandlova.sk

Luna, n.o., Trenčín
Ambulantné sociálne poradenstvo, právne a psychologické poradenstvo, ubytovacie zariadenie
www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk 
0908 466 100  krízová linka 
bzdluna@gmail.com

Krízové centrum Čakanka Považská Bystrica
Zariadenie núdzového bývania, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov + služby deťom.
SNP 4489/155, 017 07 Považská Bystrica
Phdr. Jarmila Máťošová
kcentrum@povazska-bystrica.sk
042 4361006

Poradenské centrum Nádej
Právne poradenstvo (aj v trestnom práve), psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, osobná asistencia, terénna preventívna činnosť.
Februárová 159, 958 52 Partizánske
www.nadejpartizanske.sk 
0948 717 565 (pondelok – piatok od 9:00 do 16:00) 
pomoc@nadejpartizanske.sk 


Ďakujeme našim partnerom za podporu