Trenčiansky VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Slovenské krízové centrum Dotyk, Beckov
Zariadenie núdzového bývania, bezpečný ženský dom, byty s utajovanou adresou, základné a špecializované sociálne poradenstvo, nízkoprahové denné centrum, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, mediácia (sprostredkovane), sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov, ochrana vlastnou bezpečnostnou službou + služby deťom.

dotyk@dotyk.sk
0903 704 784
www.dotyk.sk

Aliancia žien , o.z. – pobočka Trenčín
Distančné poradenstvo, možnosť dohodnúť si osobné stretnutie

www.alianciazien.sk
0915/137 334 - linka pre TN poradňu od 15:00-20:00

Ostatné zariadenia

Orchidea n.o. Prievidza. Necpalská cesta 32, 971 01, Prievidza.
Zariadenie núdzového bývania, krízové centrum, základné sociálne poradenstvo, poradenské centrum, realizácia pobytových programov a terénnej sociálnej práce, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia (sprostredkovane), mediácia, vypracovanie správ a posudkov.

orchideabosany@stonline.sk
0911 208126
0911 208129
www.orchideask.sk

Jazmín  n.o. Handlová. F. Nádaždyho 4, 972 51, Handlová.
Zariadenie núdzového bývania, útulok, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, prevádzanie na inštitúcie, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo, psychoterapia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov + služby pre deti.

Mgr. Viera Mrázová
jazmin.mrazova@stonline.sk
0905 342 880
www.jazminhandlova.sk

Krízové centrum Čakanka Považská Bystrica. SNP 4489/155, 017 07, Považská Bystrica.
Zariadenie núdzového bývania, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov + služby deťom.

PhDr. Jarmila Máťošová
kcentrum@povazska-bystrica.sk
042 4361006

Luna, n.o., Trenčín
Ambulantné sociálne poradenstvo, právne a psychologické poradenstvo

www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
0908 466 100  krízová linka
bzdluna@gmail.com

Poradenské centrum Nádej,  Februárová 159, 958 52 Partizánske 
Právne poradenstvo (aj v trestnom práve), psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, osobná asistencia, terénna preventívna činnosť.

www.nadejpartizanske.sk 
0948 717 565 (pondelok – piatok od 9:00 do 16:00) 
pomoc@nadejpartizanske.sk 


Ďakujeme našim partnerom za podporu