Trenčiansky VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia


Aliancia žien - cesta späť, o.z., pobočka Trenčín (akreditovaný subjekt pre pomoc obetiam trestných činov
www.alianciazien.sk
0915 137 334 (15:00 - 20:00)

Jazmín n.o., Handlová
Zariadenie núdzového bývania, útulok, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, prevádzanie na inštitúcie, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo, psychoterapia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov + služby pre deti.
Mgr. Viera Mrázová
Nádaždyho 4, 972 51 Handlová
jazmin.mrazova@stonline.sk 
0905 342 880 
www.jazminhandlova.sk

Luna, n.o., Trenčín

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov).

Poradenské centrum - krízová intervencia, poskytovanie sociálneho, psychologického, právneho poradenstva

krízová linka non-stop – 0918 312 908  

poradnaluna@gmail.com

Bezpečný ženský dom - pobytové zariadenie pre ženy a matky s deťmi, obete domáceho násilia

0908 466 100 

bzdluna@gmail.com

www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk 

Krízové centrum Čakanka Považská Bystrica
Zariadenie núdzového bývania, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov + služby deťom.
SNP 4489/155, 017 07 Považská Bystrica
PhDr. Jarmila Máťošová
kcentrum@povazska-bystrica.sk
042 4361006

Poradenské centrum Nádej
Právne poradenstvo (aj v trestnom práve), psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, osobná asistencia, terénna preventívna činnosť.
Februárová 159, 958 52 Partizánske
www.nadejpartizanske.sk 
0948 717 565 (pondelok – piatok od 9:00 do 16:00) 
pomoc@nadejpartizanske.sk 


Ďakujeme našim partnerom za podporu