Publikácie MVO

Základné publikácie vydané mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázke násilia na ženách. Viac titulov nájdete v Databáze rodovej kompetencie alebo v knižnici Aspektu.


Násilie páchané na ženách

Autorský kolektív. Fenestra, 2011. 
Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Stiahnuť ako pdf >

Násilie páchané na ženách.

Autorský kolektív. Fenestra, 2011.
Informačná brožúra pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Stiahnuť ako pdf >

Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách.

B. Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2011.
Cieľom tejto publikácie je priblížiť novinárkam a novinárom násilie páchané na ženách z hľadiska možností médií zapojiť sa do boja proti nemu. Príčinou násilia páchaného na ženách je nerovné postavenie žien a mužov v spoločnosti, a preto je nevyhnutným predpokladom jeho odstraňovania vyrovnávanie sa so spoločenskými postojmi a konštrukciou vzťahov, ktoré podmieňujú a udržiavajú mocenskú prevahu mužov nad ženami.

Stiahnuť ako pdf >

Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci.

Rosa Logar a kol. Do slovenčiny preložila a vydala Fenestra, 2009.

Čítať viac >
Stiahnuť ako pdf >

Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských práv žien a detí.

Dušana Karlovská, Natália Krokavcová, Sylvia Králová. Fenestra, 2009.

Čítať viac >
Stiahnuť ako pdf >

Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť.

Ann Jones. Preklad:  Adriana Komorníková. Odborná revízia prekladu PhDr. Eva Sopková. Aspekt a Profamilia, 2003.

Čítať viac >

Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách.

Aspekt, 2002. Editorka: Jana Cviková, Jana Juráňová.
Publikácia je k dispozícii iba v tlačenej podobe

Viac info >

Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky. Od týrania v súkromí po politický teror.

Judith Lewis Herman. Aspekt a Pro Familia, 2001.

Viac info >