Prešovský VÚC

Odporúčané zariadenia

MyMamy, o.z., Prešov (akreditovaný subjekt pre pomoc obetiam trestných činov)

Zariadenie núdzového bývania, ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo,  advokátske zastupovanie, psychoterapia (sprostredkovane), skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov a služby pre deti klientok.

Jánošíková 70, 080 01 Prešov
poradkyne@mymamy.sk
051 77 122 33
0911 444 991
www.mymamy.sk

Progresfem – krízová poradňa pre ženy a deti, Poprad 
Občianske združenie PROGRESFEM je krízovým centrom pre ženy zažívajúce rôzne druhy násilia v partnerských vzťahoch. Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Poskytujeme komplexnú a zároveň špecializovanú pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera a ich deťom. Služby sú bezplatné a dostupné pre všetky ženy.

progresfem@progresfem.sk
0919 235 820 (Po-Pia 8.00 – 16.00) 
0908 121 427 (Po-Pia 8.00 – 16.00) 
www.progresfem.sk

Ostatné zariadenia

DOM HUMANITY, Územný spolok Slovenského Červeného kríža, 1.mája 882/17, 069 01 Snina
Ubytovanie pre matky a ich deti v nepriaznivej životnej situácii

057/765 9098
057/758 3520
0903 558 946
www.scksnina.estranky.sk
sus.snina@redcross.sk


Ďakujeme našim partnerom za podporu