Odborné vzdelávanie poskytovateľov služieb v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia

V oblasti vzdelávania osôb pracujúcich v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a krízových centrách navrhlo KMC model ďalšieho vzdelávania pomáhajúcich profesií prostredníctvom interaktívnych workshopov. 

Cieľom toho vzdelávania je štandardizovať podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie a osôb zažívajúcich domáce násilie. S ponukou na spoluprácu pri zabezpečení týchto workshopov sme oslovili ženské mimovládne organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Tento model vzdelávania umožňuje odovzdávanie dobrej praxe, overovanie si vlastných postupov, pochopiť postupy iných a prijať také riešenia, ktoré najlepšie zaistia, že ženám zažívajúcim násilie bude poskytnutá ochrana a podpora zaisťujúca pre ne a ich deti bezpečie, a ženy zažívajúce násilie bude posilňovať, rešpektovať a podporovať ich cestu z kruhu násilia.