Podujatia Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie

Otváracia konferencia

Otváracia konferencia pre projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie sa uskutočnila dňa 14. apríla 2015 v historickej budove Národnej Rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave.

Viac o otváracej konferencii >

Pozvánka na konferenciu >

Záverečná konferencia

Dňa 20. apríla 2017 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie“ (KMC), ktorý v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR, nórskymi partnermi a partnermi z Rady Európy zrealizoval v rokoch 2015 – 2017 Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Viac o záverečnej konferencii >