Čo odporúča polícia

Polícia má pri postihovaní sexuálneho násilia zásadnú úlohu, ktorú si však dokáže plniť len v zákonnom rámci. Čo najpresnejšie informácie o páchateľovi môžu pomôcť ho čo najskôr zadržať. Ak došlo k spáchaniu trestnému činu, polícia odporúča obetiam, aby čo najskôr vyhľadali jej pomoc. Telefonicky na čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. 

Skutková podstata

Skutková podstata trestného činu znásilnenia je upravená v § 199 Trestného zákona. Konanie páchateľa spočíva v tom, že násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo na taký čin zneužije jej bezbrannosť. Terčom útoku páchateľa môže byť pri znásilnení len žena. 

Skutková podstata trestného činu sexuálneho násilia je upravená v § 200 Trestného zákona. Konanie páchateľa spočíva v tom, že páchateľ násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti inú osobu k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám, alebo na taký čin zneužije jej bezbrannosť. Na rozdiel od trestného činu znásilnenia terčom útoku pri trestnom čine sexuálneho násilia môže byť podľa zákona nielen žena, ale aj muž. 

Odporúčania polície pre obete

Ak došlo k spáchaniu trestnému činu znásilnenia alebo sexuálneho násilia, odporúčame obetiam čo najskôr sa obrátiť na políciu, či už telefonicky na čísle 158, alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Čo najpresnejšie informácie o páchateľovi môžu pomôcť polícii čo najskôr páchateľa zadržať. Je to dôležité najmä preto, aby nedošlo k znehodnoteniu a zničeniu stôp.  

Polícia preto odporúča obetiam, aby bezprostredne po znásilnení, prípadne sexuálnom násilí: 

  • nevyhadzovali a neprali šatstvo, spodné prádlo, ktoré mali na sebe, prípadne posteľnú bielizeň;
  • podľa možnosti sa nesprchovali a nezmývali z tela alebo spod nechtov biologické stopy, ktoré môžu viesť k usvedčeniu páchateľa;
  • v prípade, že k násiliu došlo v byte obete, neupratovali, ničím nehýbali, nevpúšťali do bytu cudzie osoby a ponechali miesto činu v pôvodnom stave až do príchodu polície,
  • aby čo najskôr absolvovali lekárske, resp. gynekologické vyšetrenie za účelom zistenia a ošetrenia zranení, zaistenia biologického materiálu, ako aj za účelom prevencie sexuálne prenosných ochorení (pri nahlásení znásilnenia, resp. sexuálneho násilia na polícii, polícia zabezpečí takéto vyšetrenie v gynekologickej ambulancii). 

Oznámením na polícii navyše môže zabrániť páchateľovi, aby ublížil ďalším, nakoľko páchateľmi môžu byť aj sexuálni agresori, ktorí sa takéhoto konania dopúšťajú opakovane, pričom sa ich agresivita spravidla zvyšuje. 

Je dôležité, aby obete o znásilnení, prípadne sexuálnom násilí hovorili. K dispozícii je bezplatná nonstop linka 0800 212 212 alebo organizácia Modrý anjel, ktorá je schopná pomôcť priamo na mieste.


Pôvodný zdroj
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, Úrad kriminálnej polície