Nitriansky VÚC


Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Centrum Slniečko, n.o. Nitra

Prevádzky: “Bezpečný ženský dom” (utajená adresa), “Krízové stredisko pre matky s deťmi” (utajená adresa), dom pre ženy po krízovej intervencii v BŽD alebo KS - útulok “Bezpečný dom” (utajená adresa), Poradňa - pre obete domáceho násila, Krízové stredisko pre deti, Intervenčné centrum, Vzdelávacie centrum EduCAN. 

Aktivity: terénna sociálna práca, krízová intervencia, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, špecializované terapie (muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, canisterapia, …)

poradna@centrumslniecko.sk

0917 545 808 (Poradňa)

0905 511 512 (Bezpečný ženský dom

0905 949 284 (Krízové stredisko pre matky s deťmi)

www.centrumslniecko.sk (kontakty na všetky prevádzky)

Ostatné zariadenia

Krízové stredisko SOS, Hurbanovo, 

Adresa: Komárňanská 67/135, 947 01 Hurbanovo
Prvá stanica pre deti zanedbávané, týrané, zneužívané a sociálne prípady (prideľuje ich ÚPSVaR) – potom sú umiestňované do Detských domovov, reedukačných zariadení alebo späť do rodín. Ubytovanie pre deti od 2 do 18 rokov – starostlivosť bezplatná.

www.kssoshurbanovo.sk/inpage/krizove-stredisko-sos
Ing. Kornélia Leczkésiová
kshurbanovo@stonline.sk
Tel.: 035/760 2208 


Ďakujeme našim partnerom za podporu