Nitriansky VÚC


Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Centrum Slniečko, n.o., (akreditovaný subjekt pomoci obetiam trestných činov)

Pobytové zariadenia: pre ženy a matky s deťmi, obete domáceho násilia - „Bezpečný ženský dom“ (utajená adresa) a dom pre ženy po krízovej intervencii v BŽD útulok „Bezpečný dom“ (utajená adresa); pre týrané a sexuálne zneužívane deti - špecializované „Centrum pre deti a rodinu“ (v dvoch samostatných rodinných domoch). Ambulantné prevádzky: „Poradňa pre obete“, „Intervenčné centrum“ pri CpDaR a „EduCAN - centrum prevencie a vzdelávania“. Aktivity: terénna sociálna práca, krízová intervencia, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, špecializované terapie ( muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, canisterapia, …).

Cintorínska 5, 949 01 Nitra

poradna@centrumslniecko.sk 0
917 545 808 (Poradňa, prac.dni 7:30-16:00)
bzd@centrumslniecko.sk 0
905 511 512 (Bezpečný ženský dom)

www.centrumslniecko.skwww.bezmodrin.sk


Ostatné zariadenia

Krízové stredisko SOS, Hurbanovo

Adresa: Komárňanská 67/135, 947 01 Hurbanovo
Prvá stanica pre deti zanedbávané, týrané, zneužívané a sociálne prípady (prideľuje ich ÚPSVaR) – potom sú umiestňované do Detských domovov, reedukačných zariadení alebo späť do rodín. Ubytovanie pre deti od 2 do 18 rokov – starostlivosť bezplatná.

www.kssoshurbanovo.sk/inpage/krizove-stredisko-sos
Ing. Kornélia Leczkésiová
kshurbanovo@stonline.sk
Tel.: 035/760 2208 


Ďakujeme našim partnerom za podporu