09. októbra 2016

Pozrime sa na to…

Pozrime sa na to… na tému “Riešenie domáceho násilia” z 4.10.2016 23:26, televízia TA3.

Hostia: Oľga Pietruchová, odb. rodovej rovnosti ministerstva práce, Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP, Janka Šípošová, zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia, Marcela Dobešová, predsedníčka OZ Fórum života.