08. marca 2021

MDŽ nie je o oslave žien, ale o ich postavení. Aj tých, ktoré zažívajú partnerské násilie

6. marca 2020 sa na Slovensku objavil prvý prípad nakazenia koronavírusom. Dnes 8. marca 2021 oslavujeme Medzinárodný deň žien. Organizácia Spojených národov pri tejto príležitosti vyzvala na ocenenie úsilia žien a dievčat na celom svete a k takej obnove po pandémii, ktorá nastolí pre ženy rovnocenné možnosti. Naplniť túto výzvu je možné aj za podmienky, že si uvedomíme medzery a zaostávania, ktorým v súčasnosti čelíme. Pri tom nie je možné vynechať jeden z najväčších problémov, ktorému ženy čelia. Čo nám teda ukázal pandemický rok o situácii žien zažívajúcich násilie?

International Womens Day Banner 2021 960X450

Aj na Slovensku posledný rok výrazne zhoršil situáciu žien zažívajúcich násilie a ukazuje sa, že násilie na ženách v partnerských vzťahoch stúplo. Strach a stres z choroby a z ekonomických dopadov protipandemických opatrení, izolácia a intenzívny pobyt s násilníkom viedli k vyššej miere násilia, najmä psychického a kontrolujúceho správania. V niektorých prípadoch však došlo aj k zvýšeniu fyzického a sexuálneho násilia. To všetko sa deje v situácii, keď sú možnosti žien hľadať pomoc limitované.

Pandémia a opatrenia proti nej obmedzujú všetky zdroje, ktoré ženy zažívajúce násilie vo vzťahu potrebujú, aby mohli svoju situáciu riešiť. Pre vyčerpanie im chýba vnútorná sila. Zvýšené zaťaženie spojené s kombináciou práce, domácej školy a starostlivosti o blízkych dopadá najmä na ženy. Keď si k tomu pridáme ešte prítomnosť alebo hrozbu násilia, nápor na psychiku je enormný. Navyše, v tejto dobe sú možnosti pomoci zvonku výrazne obmedzené. Nie je možnosť nájsť niekoho, kto by pomohol s deťmi, komu sa vyrozprávať o tom, čo ženy prežívajú, niet kam zájsť na chvíľu si oddýchnuť a zozbierať zvyšky síl. Prístup žien k ich vlastnej podpornej sieti, ktorá prakticky pomôže a utvrdí ich v rozhodnutí, že konajú správne, je limitovaný.

Aj možnosť vyhľadať odbornú pomoc je sťažená. Napriek tomu, že profesionálna pomoc je stále dostupná aspoň telefonicky, mnohé ženy sa rozhodli poradenstvo prerušiť. Ak žijú v spoločnej domácnosti s násilníkom, je to pre ne bezpečnejšie. Ak sú doma s deťmi, prípadne aj s rodičmi, často si nevedia nájsť čas a priestor, kde by mali pokoj na rozhovor. Niektoré obmedzili poradenstvo na praktické otázky týkajúce sa právnych konaní o rozvode a zverení detí, ktoré pandémia spomalila. Čoraz viac sa pýtajú na možnosti ako zabezpečiť financie pre rodinu, ako nestratiť alebo si nájsť prácu. Ženy, ktoré od násilníka odišli, musia v súčasnosti robiť ťažké rozhodnutia, či zaplatia nájom, jedlo alebo topánky pre deti. Viaceré z nich sa ocitajú v existenčnej núdzi, ktorá môže zvrátiť ich snahu o život v bezpečí. Pre tie, ktoré odchod len zvažujú, sa perspektíva finančnej nezávislosti a bezpečného bývania vzďaľuje.

Tieto faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie žien zažívajúcich partnerské násilie. Cesta z násilia nikdy nebola jednoduchá, avšak v tejto dobe je obzvlášť komplikovaná. Ako spoločnosť by sme preto mali hľadať cesty, ako ju uľahčiť. 

Každý a každá z nás, kto takúto ženu pozná, sa môže zamyslieť, ako jej pomôcť. Dať jej najavo, že sme tu pre ňu, ak by nás potrebovala. 

Dať jej vedieť o tom, že odborná pomoc existuje a je stále dostupná. 

Štát by mal vytvoriť sociálnu sieť, cez ktorú neprepadávajú tí najzraniteľnejší, aby ženy s deťmi, ktoré zažili násilie, mohli vôbec uvažovať o bezpečnom živote. Existujúca sieť služieb musí byť zachovaná a plne financovaná, či už zo strany krajov alebo štátu. Navyše, treba zvážiť jej posilnenie. Je totiž pravdepodobné, že zlá ekonomická situácia v dôsledku pandémie partnerské násilie na ženách a domáce násilie ešte viac zhorší a pandémia násilia bude pretrvávať aj po pandémii COVID-19.