Krízový plán a možnosti na zaistenie bezpečia pre ženu a deti

Významnou oporou je zostavenie krízového plánu

  • Napíšte si zoznam telefónnych čísel priateľov a priateliek, príbuzných,polície, advokátky, ženskej organizácie poskytujúcej pomoc, lekárky,sociálnej pracovníčky atď. a noste ho stále pri sebe, aj keď ho máte uložený v mobile.
  • Zabezpečte si prístup k telefónu alebo mobilný telefón.
  • Požiadajte susedov, aby privolali políciu, ak začujú z bytu krik alebo hluk.
  • Pripravte si finančnú rezervu pre prípad núdze: na taxík, MHD, na prenocovanie v hoteli a pod.
  • Zabezpečte si náhradné kľúče od bytu a od auta.
  • Zabaľte a ukryte pohotovostný kufor, ktorý obsahuje: peňažnú rezervu, vkladné knižky, osobné dokumenty svoje i detí, nevyhnutné lieky a šatstvo.
  • Naplánujte možnosť núdzového ubytovania (u príbuzných, známych, susedov, v niektorom zo zariadení sociálnych služieb).
  • Krízový plán preberte s dôveryhodnými ľuďmi.

Zdroj: Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.