Kontakty

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
www.zastavmenasilie.gov.sk 

Mgr. Barbora Burajová, vedúca manažérka KMC
barbora.burajova@ivpr.gov.sk
tel.: +421 2 20 442 501

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička KMC pre výskum a monitoring
zuzana.ocenasova@ivpr.gov.sk
tel.: +421 2 20 442 502


Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., analytička KMC pre primárnu prevenciu a primárnu prevenciu vo vzdelávaní
katarina.minarovicova@ivpr.gov.sk
+421 2 20 442 504

Bc. Andrea Slobodníková, analytička KMC pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni
andrea.slobodnikova@ivpr.gov.sk
tel.: +421 2 20 442 510

Ďakujeme našim partnerom za podporu