Kontakty

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
www.zastavmenasilie.gov.sk 

Mgr. Barbora Burajová, PhD., vedúca manažérka KMC
barbora.burajova@ivpr.gov.sk
tel.: +421 2 20 442 501

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička KMC pre výskum a monitoring
zuzana.ocenasova@ivpr.gov.sk
tel.: +421 2 20 442 502

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., analytička KMC pre primárnu prevenciu a primárnu prevenciu vo vzdelávaní
katarina.minarovicova@ivpr.gov.sk
tel: +421 2 20 442 504

Mgr. Michaela Jankovičová, analytička KMC pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni
michaela.jankovicova@ivpr.gov.sk
tel.: +421 2 20 442 510

Mgr. Nikola Fejková, poradkyňa, poverená riadením Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
nikola.fejkova@ivpr.gov.sk
 +421 2 204 42 518