Kontakty

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
+421 2 20 442 500, Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
www.zastavmenasilie.gov.sk 

Mgr. Barbora Burajová
hlavná manažérka
barbora.burajova@kmc.gov.sk
+421 2 20 442 501

Bc. Miriam Kočíšková 
asistentka
miriam.kociskova@kmc.gov.sk
+421 2 20 442 500

Ing. Mgr. Andrej Kuruc
expert pre tvorbu metodík a štandardov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce
andrej.kuruc@kmc.gov.sk 
+421 2 20 442 511

Mgr. Christián Havlíček
expert pre systematizáciu ďalšieho vzdelávania a vzdelávanie dotknutých profesií
christian.havlicek@kmc.gov.sk
+421 2 20 442 502

Mgr. Viera Böttcher
expertka pre systematizáciu ďalšieho vzdelávania a vzdelávanie dotknutých profesií
viera.bottcher@kmc.gov.sk
+421 2 20 442 506

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
expertka pre výskum a monitoring v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia
zuzana.ocenasova@kmc.gov.sk

Mgr. Jana Jablonická - Zezulová
expertka pre primárnu prevenciu a primárnu prevenciu vo vzdelávaní
jana.jablonickazezulova@kmc.gov.sk                                                                                                                                                         +421 2 20 442 505

PhDr. Edita Endreslová
projektová manažérka
edita.endreslova@kmc.gov.sk
+421 2 20 442 509

Ing. Magdaléna Feniková
finančná manažérka
magdalena.fenikova@kmc.gov.sk
+421 2 20 442 503


Ďakujeme našim partnerom za podporu