Informácie pre mužov

Žijeme v spoločnosti, ktorá ešte stále vníma dominanciu a agresiu ako nevyhnutnú výbavu „správneho“ muža. V dôsledku tejto stereotypnej predstavy často trpia deti, ženy aj muži samotní. Poškodzuje vzťahy, vytvára rodovú nerovnosť a nezriedka je podhubím rôznych typov násilia, najmä však násilia na ženách a osobitne sexuálneho násilia. Preto je dôležité, aby predovšetkým muži svojím správaním odmietali akúkoľvek podobu násilia či nátlaku vo vzťahu k dievčatám a chlapcom, ženám a iným mužom ako prejav „mužnosti“ alebo falošne chápanej mužskej solidarity. V tejto sekcii prinášame niekoľko informácií a podnetov, ako na to. Zároveň treba pripomenúť, že hoci najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, je dôležité poskytnúť podporu a pomoc aj chlapcom a mužom, ktorí zažili sexuálne násilie. 

Dôležitosť súhlasu

Sex je sexom len vtedy, ak ho obidve strany chcú. Všetko ostatné je sexualizované násilie. Preto sa vždy treba uistiť, či aj druhá strana naozaj súhlasí so sexuálnymi aktivitami. Súhlas môže mať veľa podôb, verbálnych aj neverbálnych. Najmä v dôsledku rodových stereotypov si však môžu rôzni ľudia interpretovať správanie iných rôzne. Muž si môže myslieť, že žena prejavuje záujem o sex, zatiaľ čo ona len chce byť milá, usmieva sa, flirtuje alebo proste chce byť pri tanci sexi. To, že sa niekto chce vášnivo bozkávať, ešte nemusí znamenať, že chce aj sex. I keď ste v minulosti spolu už sex mali, neznamená to, že ho budete mať kedykoľvek znovu. Ak si nie ste istí, je vždy lepšie sa pri ďalšom stupni intimity opýtať: Chceš to? Je to v poriadku? Môžem? Uvedomte si, že spiaca žena alebo žena pod silným vplyvom alkoholu alebo drog nemôže vážne vyjadriť svoju vôľu. A samozrejme: aj vy máte právo kedykoľvek povedať NIE.


Ako môžem zabrániť sexuálnemu násiliu?

Každý sa môže svojím správaním a konaním podieľať na prevencii sexuálneho násilia. Existuje veľa spôsobov, ako môžete aj konkrétne pomôcť a zasiahnuť, ak máte pocit, že je niekto v ohrození. Treba však vybrať spôsob, ktorý je primeraný situácii a aj pre vás v poriadku.

  • Prerušte situáciu. Ak vidíte, že sa žena cíti nepríjemne v spoločnosti iného muža, prípadne ju opíja viac, než ona znesie, môžete zasiahnuť tým, že sa zapojíte do rozhovoru. Poskytnete jej tak šancu odísť.
  • Otvorene sa spýtajte. Ak je to v danej situácii vhodné, môžete sa priamo opýtať ženy, či je v poriadku, či nepotrebuje pomoc alebo s ňou nemáte zostať.
  • Upozornite iných ľudí. Môžete sa tiež porozprávať s kamarátkami ženy a upozorniť ich, že ich kamarátka viac pila alebo je v situácii, ktorá nemusí byť bezpečná.
  • Myslite na vlastné bezpečie. Vždy si však treba zvážiť možné riziká a v prípade, že situáciu vyhodnotíte ako nebezpečnú, zasiahnite viacerí, upozornite bezpečnostnú službu alebo radšej zavolajte políciu.
  • Upokojte svojich kamarátov. Nedovoľte, aby vaši kamaráti obťažovali ženy na párty alebo v bare. Zasiahnite, ak vidíte, že žene nie je správanie vášho kamaráta príjemné. Ak sa v rozhovoroch medzi mužmi objavia narážky na znásilnenie alebo iné sexuálne násilie, dajte jasne najavo svoj nesúhlas. Odmietnite akékoľvek ponižovanie žien, no aj mužov, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o dominantnej heterosexuálnej mužskosti.

Bez ohľadu na to, či vaša pomoc bola potrebná alebo účinná, už tým, že zasiahnete, pomôžete zmeniť spôsob, ako okolie a v konečnom dôsledku naša spoločnosť vníma rôzne podoby sexuálneho násilia.


Aj muži sa môžu stať obeťami sexuálneho násilia

Obeťou sexuálneho násilia sa môžu stať aj chlapci a muži, pričom páchateľom môže byť muž alebo žena. Prežiť sexuálne násilie je pre muža rovnako traumatické ako pre ženu a je rovnako zložité sa s tým vyrovnať. Mnohé z reakcií, ktoré zažívajú ženy, prežívajú aj muži, ktorí sa stali obeťou sexuálneho násilia. Niektoré reakcie však môžu byť špecifické len pre mužov. Predstava, že by muž mohol byť znásilnený, nie je v našej kultúre ani zďaleka taká samozrejmá ako predstava, že sa to stane žene. Pre mužov môže byť oveľa ťažšie pripustiť, čo sa stalo, hovoriť o tom a vyhľadať pomoc. Môžu sa obávať o svoju mužskosť a robiť si výčitky, že sa ako muži nedokázali ubrániť. V prípade, že muži počas sexuálneho násilia zažili erekciu alebo ejakuláciu, môžu byť zmätení, čo to znamená. Treba si uvedomiť, že ide o čisto fyziologické reakcie, ktoré nijako nepotvrdzujú, že by nešlo o násilie. Aj v tomto prípade platí, že k násiliu dochádza vtedy, ak nedali k sexuálnym aktivitám jasný súhlas a boli pod psychickým alebo fyzickým nátlakom. Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha, nikdy nie ten, čo ho musel prežiť. Je v poriadku prejaviť svoju bolesť a protirečivé pocity. Muži, ktorí prežili sexuálne násilie, potrebujú rovnakú pomoc a podporu ako ženy.


Ďalšie informácie
https://1in6.org/
http://www.pandys.org/malesurvivors.html
http://www.mankindcounselling.org.uk/
http://survivorswestyorkshire.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/Bens-Place_Self-Help-guide_A5.-2016-edition-final.pdf