Následky na zdraví

Následky násilia na zdraví bývajú mnohoraké a samotné ženy ich veľmi často podceňujú. Znášanie násilia má tak fyzické, ako aj psychické následky (úzkosť, poruchy spánku a pod.). Mnoho týraných žien potrebuje lekárske ošetrenie kvôli fyzickým zraneniam, alebo preto, že už násilie psychicky nezvládnu bez lekárskej podpory. Lekárska povinnosť mlčanlivosti zaručuje dôverný rozhovor, pretože sa informácie ďalej neodovzdávajú.


We are thankful to our partners for their support