Ďalšia ponuka

Úvod do trénerských zručností

V roku 2015 KMC zrealizovalo tréning „Úvod do trénerských zručností“ špecificky zameraný na trénerské zručnosti a vytvorilo tréningový manuál „Úvod do trénerských zručností“ (Jójart P.). Absolventi tréningu sa v roli asistujúcich ko-tréneriek, ko-trénerov zapoja do aktivít primárnej prevencie na školách a po nadobudnutí potrebných skúseností do špecializovaných tréningov v téme rodovo podmieneného a domáceho násilia pre dotknuté profesie.