Banskobystrický VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Krízové centrum SOS n.o., Školská č. 7, 979 01 Rimavská Sobota
Zariadenie núdzového bývania, útulok, odborná a právna pomoc klientkam.

PaedDr. Helena Husárová
skola@szsrs.edu.sk
0475811 930
http://rimavskasobota.virtualne.sk/krizove-centrum-sos.html

Centrum sociálnych služieb, Krupina
Zariadenie núdzového bývania, sociálnoprávne poradenstvo, skupinová terapia – podporné skupiny, mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ, sprostredkovane aj krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, psychologické a právne poradenstvo, psychoterapia, rodinná terapia.

Mgr. Anna Surovcová
aninasur@gmail.com
css.krupina@gmail.com
0903 9693 45 0917 565 063 0948 122 486
www.css-ka.sk
facebook

Ostatné zariadenia

Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o., Ul. 9. Mája 74, 974 01 Banská Bystrica
Zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, krízové stredisko, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, individuálna psychoterapia s skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, vypracovávanie správ a posudkov.

Ľubica Michalíková
michalikovalubica@dsaksbb.sk
048 414 44 31
www.dsaksbb.sk
facebook

Za dôstojný život, Vajanského 71, 984 01, Lučenec
Ůtulok, zariadenie núdzového bývania, krízové stredisko, detský domov, chránená dielňa, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, individuálna psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie posudkov, advokátske zastupovanie (sprostredkovane).

ozdostojnyzivot@gmail.com
047 43 22 384
www.dostojnyzivot.sk
facebook

Zariadenie núdzového bývania Náruč, Ulica Boženy Nemcovej 25, 977 01 Brezno
Zariadenie núdzového bývania, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ a posudkov, údržba šatstva, záujmová činnosť.

Mgr. Anna Vraniaková
anna.vraniakova@brezno.sk
znb@brnet.sk
048 6306 240
048 6187409
www.brezno.sk/socialna-pomoc

Krízové stredisko AMORET, Železničná č. 17, 984 01 Lučenec
Zariadenie núdzového bývania.

Mgr. Alena Sudárová
ksamoret@stonline.sk
047 4513136
www.ks.amoret.sk
facebook


Ďakujeme našim partnerom za podporu