Sexuálne zneužívanie detí

Na Slovensku sa sexuálne násilie páchané na deťoch v odborných publikáciách aj v Trestnom zákone označuje ako sexuálne zneužívanie. Deti potrebujú pre svoj zdravý telesný a duševný vývin láskavú náklonnosť blízkych osôb a telesný kontakt s nimi. Ak dospelý v záujme svojho sexuálneho uspokojenia zneužije túto základnú potrebu dieťaťa, jeho závislosť a dôveru, spôsobí mu tým ťažkú traumu. Zneužitie niekým z najbližšej rodiny situáciu postihnutých dievčat a chlapcov ešte zhoršuje, následne však sťažuje i poskytovanie pomoci. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa deti mohli obrátiť mimo svojej rodiny na ľudí, ktorí sú si vedomí svojej zodpovednosti a dokážu poskytnúť adekvátnu pomoc. Tu nájdete vybrané kapitoly z publikácie Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch, ktorá poskytuje súhrn základných informácií o tom, čo je sexuálne zneužívanie, ako sa prejavuje, kto ho pácha a aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto druhu násilia. 

Sexuálne zneužitie je vždy aktom násilia. „Pri zneužívaní sa narúšajú osobné hranice, vlastná vôľa a právo na psychickú neporušenosť, ničí sa pocit dôvery a istoty a stráca sa pocit príslušnosti k svetu.“ (Modelový projekt organizácie „Wildwasser“ 1993, 61)

1. Fakty vs. mýty

O sexuálnom zneužívaní dievčat a chlapcov existuje mnoho predsudkov, mýtov a omylov. Všetky slúžia na ospravedlňovanie páchateľa, na zbavovanie páchateľa viny a na presúvanie zodpovednosti za zneužívanie na dieťa. Presúvanie zodpovednosti sprevádza pripisovanie viny obeti a spôsobuje, že sa obeť skutočne cíti vinnou. Tu nájdete fakty, ktoré vyvracajú niektoré rozšírené omyly o sexuálnom zneužívaní. Preskúmajte, prosím, svoj vlastný názor a v prípade potreby ho skorigujte.

  Konat Proti Nasiliu Myty A Fakty 01   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 61.5 KB)

2. Čo by mali vedieť všetky pomáhajúce osoby

Psychickú situáciu sexuálne zneužívaného dieťaťa charakterizuje množstvo protirečivých pocitov, vyvolaných stratou dôvery, izoláciou a bezmocnosťou. Deti často celé roky čelia dvom protichodným požiadavkám – navonok musia normálne fungovať a zároveň sú sústavne vystavované sexuálnemu zneužívaniu. Sú teda nútené žiť pod veľkým tlakom. Druhá kapitola prináša informácie o pocitoch zneužívaného dieťaťa, následkoch a príznakoch zneužívania.

  Konat Proti Nasiliu Co By Mali Vediet Vsetky Pomahajuce Osoby 02   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 68.18 KB)

3. Čo robiť v prípade podozrenia na sexuálne zneužívanie

Každý prípad má iné pozadie, to znamená, že cesta od podozrenia k intervencii prebieha zakaždým inak. Všetky fakty a podmienky treba analyzovať osobitne a v závislosti od konkrétnych zistení treba preskúmať možnosti pomoci a intervencie. Najlepšie to môžu urobiť odborníčky a odborníci. Súkromné osoby, ktoré majú odôvodnené podozrenie, že dochádza k sexuálnemu zneužívaniu dieťaťa, sú pre dieťa dôležité ako osoby, ktorým môže dôverovať, ale určite by mali požiadať o odbornú pomoc.

  Konat Proti Nasiliu Co Robit V Pripade Podozrenia Na Sexualne Zneuzivanie 03   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 59.28 KB)

4. Ako postupovať pri odhalení sexuálneho zneužívania

K odhaleniu sexuálneho zneužívania pristúpime, až keď máme zhromaždené a zdokumentované všetky informácie, ktoré pochádzajú buď od dieťaťa, alebo vyplývajú z faktov, ktoré boli uvedené na porade o prípade. Musíme mať čo najväčšiu istotu, že k sexuálnemu zneužívaniu skutočne došlo. Prvoradá je ochrana dieťaťa, to znamená, že po odhalení nesmie dôjsť k žiadnemu kontaktu medzi dieťaťom a páchateľom. Dieťa musí mať zaistené bezpečné ubytovanie. Až potom sa môžu uskutočniť definitívne odhaľujúce a konfrontačné rozhovory s dieťaťom, matkou, páchateľom. 

  Konat Proti Nasiliu Ako Postupovat Pri Odhaleni Sexualneho Zneuzivania 04   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 60.15 KB)

5. Ochrana a odborná pomoc