Čo môžete urobiť

Ak ste zažili sexuálne násilie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia. Pokúste sa zveriť blízkej osobe, ktorá vás môže sprevádzať pri ďalších krokoch. Podpora blízkej osoby vám pomôže prekonať najťažšie chvíle po akútnom sexuálnom útoku, no pomôže aj vtedy, ak k násiliu došlo už dávno. V dôsledku traumatizácie sexuálnym násilím sa u vás môžu objaviť rôzne krátkodobé i dlhodobé ťažkosti. Mnohé môžete zvládnuť vlastným silami s podporou svojho okolia. Ak tieto ťažkosti výrazne narúšajú kvalitu vášho života, nezdráhajte sa však vyhľadať odbornú pomoc.

Čo robiť bezprostredne po znásilnení

Bezprostredne po znásilnení vás zaujímajú najmä tri veci: chcete sa dostať do bezpečia, zmyť zo seba nečistotu po násilnom čine a nájsť niekoho, kto vám pomôže: priateľku alebo priateľa, niekoho z rodiny, poradkyňu na nonstop linke pre ženy 0800 212 212, niekoho v nemocnici alebo políciu.

Viac informácií >

Prečo vyhľadať lekársku pomoc

Ak ste zažili znásilnenie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia. Pokúste sa zveriť blízkej osobe, priateľke alebo príbuznej, ktorá vás môže sprevádzať pri ďalších krokoch. Podpora blízkej osoby vám pomôže prekonať najťažšie chvíle po akútnom sexuálnom útoku. Hoci to je pre vás iste veľmi ťažké, v záujme svojho zdravia by ste čo najskôr mali vyhľadať lekársku pomoc.

Viac informácií >

Ako sa vyrovnať s násilím vlastnými silami

V dôsledku traumatizácie sexuálnym násilím sa u vás môžu objaviť rôzne krátkodobé i dlhodobé ťažkosti. Ak tieto ťažkosti výrazne narúšajú kvalitu vášho života, nezdráhajte sa vyhľadať odbornú pomoc. Odkladanie riešenia problémov môže situáciu zhoršiť. V texte sú uvedené iba niektoré základné odporúčania, ako môžete vlastnými silami prispieť k zmierňovaniu vplyvu traumy.  

Viac informácií >

Ako môže pomôcť psychoterapia

Skúsenosť so sexuálnym násilím patrí k mimoriadne traumatizujúcim zážitkom. Ak ste nedávno zažili útok, je možné, že ste v šoku. Znamená to, že sa môžete cítiť otupene, necitlivo, vôbec si neveríte, nekontrolovane plačete či sa smejete alebo ste fyzicky ochoreli. Mnohé ženy, ktoré prežili sexuálne násilie, zápasia v dôsledku traumatizácie s pocitmi viny, pošpinenia, hanby. Trpia opakovanými nočnými morami, vtieravými spomienkami alebo zažívajú záchvaty úzkosti.

Viac informácií >

Čo robiť, keď k sexuálnemu násiliu došlo už dávno

Aj v prípade, že ste zažili sexuálne zneužívanie v detstve alebo od znásilnenia uplynulo viac rokov, môže vám tento traumatický zážitok spôsobovať problémy i dnes a potrebujete pomoc, aby ste sa s ním mohli vyrovnať.

Viac informácií >Ďakujeme našim partnerom za podporu