Pretože hovorím nie

Kampaň proti sexuálnemu násiliu

Cieľom našej kampane je zvýšiť citlivosť najmä mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. Toto násilie sa u nás často ticho toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016). Veď ste už iste počuli niekoho povedať „Nemala mať takú krátku sukňu, koledovala si o to“ alebo „Sama si za to môže, nemala toľko piť“. Zvykne sa hovoriť aj to, že sex je manželská povinnosť a mnoho ďalších múdrostí, ktoré nás učia ľahostajnosti voči sexuálnym útokom. Lenže pravda je taká, že nikto – či žena alebo muž – si nekoleduje o znásilnenie ani si zaň v žiadnom prípade nemôže a sex určite nie je povinnosť. Nie znamená za každých okolností nie a len jasný súhlas je predpokladom spoločne prežívanej intimity. V opačnom prípade je to znásilnenie.

Viac info o kampani


Páchateľ neznámy?

Neosvetlený park uprostred noci nie je najbezpečnejším miestom na zemi. Ale napriek rozšírenému presvedčeniu o násilníckom maniakovi, ktorý útočí v tme, dochádza k sexuálnemu násiliu častejšie na celkom iných miestach. Ani domov, práca či škola nie sú vždy bezpečným priestorom. Až v 38 % prípadov je páchateľom partner a len v 12 % prípadov niekto úplne cudzí.

Viac pre odbornú verejnosť

Kedykoľvek môžete povedať nie

Sexuálna túžba je dôležitou súčasťou vzťahov. Jej naplnenie si však vyžaduje súhlas. Nikto nemá právo tlačiť na iného. Ani na svoju partnerku alebo partnera. V žiadnej situácii. Kedykoľvek môžete povedať nie. Ak to druhá strana nerešpektuje, nie je to sex, ale násilie. Pravdaže, najmä v prípade, že sa ho dopustil známy alebo partner, môže byť ťažké to takto pomenovať a vyhľadať pomoc. Napriek tomu sa pokúste nájsť podporu – u svojho okolia, priateliek či príbuzných, alebo na dôvernej a bezpečnej linke pomoci 0800 212 212.Viac info v poradni

Fakty o sexuálnom násilí

Všetci ľudia na Slovensku sa iste zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin. Páchatelia si zaslúžia potrestanie. Obete zasa musia dostať potrebnú pomoc. Nepomer počtu spáchaných a stíhaných sexuálnych útokov, nedostatok podpory okolia a špecializovaných služieb pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie, však hovoria o niečom inom. Prečo sa ako spoločnosť voči sexuálnemu násiliu správame tak bezmocne? A prečo ho dokonca nezriedka považujeme za ospravedlniteľné? Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú.Mýty odporujú faktom: veď nikto nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži. K prevencii sexuálneho násilia môžeme prispieť tým, že sa o ňom dozvieme viac a odmietneme ho v akejkoľvek podobe.

Viac info o sexuálnom násilí

Ak potrebujete pomoc alebo sa potrebujete poradiť,
volajte bezplatnú nonstop linku pre ženy

0800 212 212

Pre viac informácii o kampani píšte na zastavmenasilie@ivpr.gov.sk