Právnu a psychologickú pomoc dostanete od odborných organizácií, ktoré pomáhajú obetiam trestných činov

Obráťťe sa na linku 0800 212 212, kde vám poradia konkrétnu organizáciu vo vašom okolí.


Máte právo na zrozumiteľne podané informácie o vašich právach a o všetkom, čo sa deje a bude diať. Ak ste niečomu neporozumeli, požiadajte o lepšie vysvetlenie.

Máte právo na ochranu pred opakovanou viktimizáciou. Znamená to, že všetci sa k vám musia správať tak, aby vám neubližovali a nespochybňovali to, čo hovoríte alebo ako sa cítite.

Najčastejšie otázky a odpovede

Mám sa obrátiť na políciu?

Ak chcete, aby sa váš prípad vyriešil a polícia chytila a súd potrestal páchateľa, musíte sa obrátiť na políciu.

Môžete zavolať na linku 158 a nahlásiť, čo sa vám stalo.

Môžete zájsť aj priamo na policajné oddelenie alebo prokuratúru a podať trestné oznámenie. Môžete si so sebou zobrať aj blízku osobu, ktorá vám pomôže.


Čo sa stane na polícii?

Pri podaní trestného oznámenia podrobne opíšete, čo sa vám stalo. Musíte hovoriť pravdu, nič nezamlčať. Ak ste na niečo zabudli, oznámte to neskôr.

Ak poznáte páchateľa, povedzte to polícii. Veľmi to urýchli riešenie prípadu.

Ak máte dôkazy ako sú fotografie, nahrávky, lekárske správy, zoberte ich na políciu so sebou. Sú veľmi dôležité pri vyšetrovaní.

Svedkovia sú osoby, ktoré videli alebo počuli, čo sa vám stalo, alebo majú vedomosti o veciach súvisiacich s prípadom. Je dôležité, aby ste si zapamätali mená svedkov, ktorí vám môžu potvrdiť výpoveď. Povedzte ich polícii.

Ak vám bola spôsobená škoda, máte právo na požiadať o náhradu škody. Urobiť tak môžete až do skončenia vyšetrovania, najlepšie hneď pri oznámení na polícii.

Polícia vám vysvetlí všetky kroky, ktoré sa vo vašom prípade ďalej budú diať.

Ak máte pochybnosti o vyšetrovaní, máte právo požiadať prokurátora, aby preskúmal postup policajta.

Aké práva mám v trestnom konaní?

Môžete si všade so sebou zobrať blízku osobu, ktorá vám pomôže a podporí vás. Môže to byť niekto známy, rodina alebo niekto z organizácie na pomoc obetiam. Takáto osoba sa nazýva dôverník.

Ak nechcete alebo nevládzete chodiť na všetky úkony, môže vás zastúpiť splnomocnenec, ktorého si vyberiete. Môže to byť váš dôverník alebo niekto z organizácie, ktorá vám poskytla pomoc.

Máte právo na preklad dokumentov a tlmočníka, aj nerozumiete dobre po slovensky alebo potrebujete tlmočenie napr. do posunkovej reči.

Máte právo na zrozumiteľne podané informácie o tom, čo sa deje. Ak ste niečomu neporozumeli, požiadajte, nech vám to zrozumiteľne vysvetlia.

Môžete si prečítať, čo je napísané v spise k vášmu prípadu. Ak ste podali oznámenie ústne, môžete požiadať o kópiu zápisu.

Ak sa obávate pomsty páchateľa alebo máte obavy o svoju bezpečnosť, môžete žiadať o zatajenie svojho mena a informácie o jeho prepustení alebo úteku.

Vaš práva zabezpečuje Zákon 274/2017 o obetiach trestných činov.