Polícia, prokuratúra a súdy SR

„Fact-findingmission“ s expertkami z Rady Európy

V rámci aktivít zameraných na odborné vzdelávanie polície, prokuratúry a súdov SR spolupracuje Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie s partnerskou organizáciou, Radou Európy. S cieľom zaistiť čo najpresnejšie nastavenie obsahu aj foriem vzdelávania týchto orgánov, sme zorganizovali a zrealizovali stretnutie „Fact-findingmission“ s expertkami z Rady Európy s tromi cieľovými skupinami: polícia, MVO, prokuratúra a súdnictvo (29.6., 30.6. a 1.7.2015).

Na základe informácií zozbieraných na stretnutiach vypracovali expertky z RE Manuál tréningu pre trénerov/-ky uvedených profesií, ktorý bude využitý na trénovanie multiplikátorov a multiplikátoriek v danej oblasti.