29. máj 2013

Vyhlásenie výzvy NFM pre Domáce a rodovo podmienené násilie

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt.

Výzva sa týka troch opatrení: 

  1. Bezpečné ženské domy – registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb
  2. Nové poradenské centrá pre ženy ohrozené a vystavené násiliu a ich deti -  akýkoľvek právny subjekt, ktorý nie je v súčasnosti aktívny v oblasti poskytovania sociálnych služieb ženám ohrozeným násilím a ich deťom 
  3. Podpora existujúcim poradenským centrám pre obete domáceho násilia -  registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb aktívni v oblasti poskytovania sociálnych služieb obetiam domáceho násilia

Dokumentácia k výzve >