19. decembra 2019 médiánásilie na ženách

Silná zostava o násilí na ženách

Pondelok 2.12.2019 vysielala RTVS diskusiu na tému násilia na ženách, ktorej záznam si môžete pozrieť tu. 

O problematike násilia na ženách sa poprvýkrát diskutovalo aj v živom vysielaní relácie RTVS Silná zostava, kde prijali pozvanie Oľgy Bakovej expert a expertky dlhodobo spolupracujúci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách - policajtka Ingrid Opatovská, advokát Matúš Kanis a rodová expertka Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 

Silna Zostava 830X455