07. augusta 2014

Ponuka pracovných pozícií v rámci projektu

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách“   hľadá  expertky a expertov, lektorov a lektorky  v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Národný projekt je zameraný na tvorbu kľúčových strategických  dokumentov (štandardy, metodiky, manuály, databázy), odborné vzdelávanie a multiinštitucionálnu spoluprácu v oblasti poskytovania pomoci  ženám zažívajúcim násilie.  Žiadosti o zaradenie do  výberového konania  na predmetnú pracovnú pozíciu, s číslom výberového konania a životopisom vo formáte EUROPASS zasielajte elektronicky na  adresu Viera.Nemcova@ivpr.gov.sk v prípade Ponuky pracovných pozícií _1  najneskôr do 17. 8. 2014 a v prípade Ponuky pracovných pozícií_2 najneskôr do do 26. 8. 2014.

Ponuka pracovných pozícií v rámci národneho projektu 1 >
Ponuka pracovných pozícií v rámci národneho projektu 2 >