30. novembra 2021, Viera Böttcher

Oranžová ako farba nádeje na lepší a bezpečný život pre ženy zažívajúce násilie

Symbolickou oranžovou farbou nádeje na lepší život pre ženy zažívajúce násilie boli večer 25.11.2021 osvetlené tieto významné budovy v Bratislave: Prezidentský palác, Primaciálny palác, Klarisky, Palugyaov palác, ktorý spravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, nová budova Slovenského národného divadla, ako aj budova Holandskej ambasády a Kultúrny inštitút Rakúskeho veľvyslanectva. Vážime si takisto podporu mesta Trnava, kde osvetlili na oranžovo budovu trnavskej Radnice a podporili kampaň Zastavme násilie na ženách 2021.


Oranzovy Prezidentsky Palac
Primacialny Palac
Holandska Ambasada
Trnavska Radnica Osvetlena Na Oranzovo
Snd 2021 Orange

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách si nesmierne váži, že v náročnom roku boja s pandémiou COVID-19 získalo širšiu podporu inštitúcií, organizácií, ako aj osobností kultúrneho a verejného života. 

Najmä v Bratislave zobrali tento rok výzvu OSN "Orange the world!"/ "Zafarbime svet na oranžovo!" vážne a viaceré inštitúcie podporili kampaň osvetlením významných budov. 

Symbolickou oranžovou farbou plnou nádeje na lepší život pre ženy zažívajúce násilie boli večer, dňa 25. novembra 2021, kedy si pripomíname začiatok 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, osvetlené tieto bratislavské budovy:

Prezidentský palác

Primaciálny palác a kostol Klarisky, 

Palugyaov palác, ktorý spravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

nová budova Slovenského národného divadla, 

budova Holandskej ambasády, ktorá svietila na oranžovo celý týždeň

a Kultúrny inštitút Rakúskeho veľvyslanectva.

Vážime si takisto podporu mesta Trnava, kde osvetlili farbou kampane budovu trnavskej Radnice. 

Ku kampani sa pridali aj primátori miest Žilina a Banská Bystrica.


ĎAKUJEME!