04. júna 2023

Odborný seminár "Ochrana detí pred násilím. Rodovo podmienené násilie. Multidisciplinárna spolupráca v praxi"

31. mája 2023 sa uskutočnil v Michalovciach odborný seminár s názvom "Ochrana detí pred násilím - Rodovo podmienené násilie- Multidisciplinárna spolupráca v praxi". Bolo to veľmi podnetné stretnutie zaujímavých odborníkov a odborníčok z rôznych inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí sa dlhodobo venujú problematike domáceho násilia, násilia páchaného na ženách a násilia páchaného na deťoch. Práve oni svojou prácou prispievajú k pozitívnemu dopadu medziinštitucionálnej spolupráce na zlepšenie života osôb zažívajúcich násilie. Ďakujeme.

P5312797

31. mája 2023 sa uskutočnil v Michalovciach odborný seminár s názvom "Ochrana detí pred násilím - Rodovo podmienené násilie- Multidisciplinárna spolupráca v praxi". 

Bolo to veľmi podnetné stretnutie zaujímavých odborníkov a odborníčok z rôznych inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí sa dlhodobo venujú problematike domáceho násilia, násilia páchaného na ženách a násilia páchaného na deťoch. Práve oni svojou prácou prispievajú k pozitívnemu dopadu medziinštitucionálnej spolupráce na zlepšenie života osôb zažívajúcich násilie. Seminára sa zúčastnili koordinátori a koordinátorky partnerstva multiinštitucionálnej spolupráce zo všetkých vyšších územných celkov v SR.

Podujatie prebehlo pod pod záštitou riaditeľky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mgr. Márie VARGOVEJ a rektora VŠZASP sv. Alžbety Bratislava prof. PhDr. Ing. Ladislava BUČKA, PhD. a vedúcej manažérky Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny Mgr. Barbory BURAJOVEJ, PhD. v priestoroch VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, Inštitút Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach.

Mgr. Barbora Burajová, PhD. Z KMC na odbornom seminári predniesla príspevok „Význam a opatrenia pre posudzovanie prípadov podozrení z násilia v rodinách v kontexte poručenských sporov“.

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. z KMC oboznámila účastníctvo svojím príspevkom „Koncepty skresľujúce posudzovanie prípadov podozrení z násilia na deťoch v kontexte poručenských sporov“


Za skvelú organizáciu seminára ďakujeme nášmu kolegovi, koordinátorovi partnerstva multiinštitucionálnej spolupráce za Košický kraj PhDr. Mgr. Rastislavovi BARKASIMU.


P5312757
P5312771
P5312782