01. júna 2016

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – videospot v posunkovej reči

Videospot v posunkovej reči o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Linka je bezplatná a v nonstop prevádzke. Poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky.

NLPŽ bola zriadená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.