21. júla 2016

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou KMC

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa od 1. 7. 2016 stala súčasťou projektu Koordinačno-metodické  centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie, ktorý sa realizuje v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 2 000 000 eur.

www.norwaygrants.org

Nfm

Nórsky finančný mechanizmus

Uradvlady

Úrad vlády Slovenskej republiky