25. novembra 2017

25. november je od roku 1999 vyhlásený Organizáciou Spojených Národov ako Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november je od roku 1999 vyhlásený Organizáciou Spojených národov Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Od tohto dňa prebiehajú na celom svete verejné podujatia v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra, na Medzinárodný deň ľudských práv.

Orange

Každý rok OSN vyzýva jednotlivcov, mimovládne i spoločenské organizácie k aktivitám a uvedomeniu si naliehavosti problému násilia páchaného na ženách a dievčatách. Napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti. Zrejme aj preto sa tento rok kampaň UNiTe OSN nesie v znamení jednotiacej témy: Nikoho nevynechajme: zastavme násilie páchané na ženách a dievčatách!

Slogan zdôrazňuje potrebu pomoci všetkým ženám a dievčatám na svete – migrantkám, ženám z etnických a sexuálnych menšín, ženám postihnutých vojnovými a občianskymi konfliktami, ženám trpiacim kvôli prírodným katastrofám, chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, kampaň za ukončenie násilia voči ženám, pokračuje vo výzve: Zafarbite svet na oranžovo!, pričom oranžová farba symbolizuje jasnejšiu budúcnosť bez násilia. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, výkonná riaditeľka úradu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie právomocí žien, pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách, vyjadrila toto presvedčenie: „Kampaň #MeToo jasne ukázala, že každý a každá musí hrať svoju rolu pri zmene našej spoločnosti na lepšiu. Všetci sa musíme ozvať proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu v našich domovoch, na pracoviskách, v našich inštitúciách, v sociálnych prostrediach a prostredníctvom médií. #MeToo nám tiež ukázala, že nikto nie je imúnny. Všetky inštitúcie si musia byť vedomé toho, že násilie sa môže objaviť aj medzi ich zamestnancami. S týmto vedomím, musíme podniknúť všetky kroky, aby sme mu zabránili a zároveň musíme byť pripravení na adekvátnu reakciu. “

Nielen počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách si musíme uvedomovať, že každá žena a dieťa si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. To im však nedokáže zabezpečiť legislatíva či dostupné služby; podstatná je zmena prístupu celej spoločnosti - väčšia citlivosť voči náznakom násilia, obťažovania, či týrania. V konečnom dôsledku je to totiž ľahostajnosť okolia, ktorá vedie k ľudským tragédiám žien, dievčat a detí. 

Orange