08. októbra 2013

Každé piate dieťa je týrané, môže ich byť viac

Slovenské deti sú vystavené týraniu v rodinách viac, ako si to dokáže naša spoločnosť pripustiť. Závažné zistenia odhalil vôbec prvý národný prieskum po vyše desiatich rokoch.

Z jeho predbežných výsledkov vyplýva, že je týrané každé piate dieťa. Konečný počet pritom môže byť ešte vyšší, definitívne výsledky prieskumu totiž budú známe až koncom októbra. Ide o alarmujúce čísla, pred ktorými už nikto podľa odborníkov nebude môcť zatvárať oči a zmenami bude musieť prejsť celá spoločnosť.

Z doterajších zistení vyplýva, že skúsenosť so psychickým alebo s fyzickým násilím má až približne pätina detí na Slovensku. Toto číslo však môže byť ešte vyššie. „Sú to alarmujúco vysoké čísla. Ak by sa to potvrdilo, znamenalo by to, že na Slovensku trpí nejakou formou násilia približne 200-tisíc detí,“ hovorí Ivan Leitman z občianskeho združenia Náruč, ktoré sa zaoberá pomocou týraným deťom.

Čítať celý článok na pravda.sk >