07. marca 2024, Viera Böttcher

Investujme do spravodlivého zaobchádzania so ženami a postarajme sa o ich bezpečie - nielen na Medzinárodný deň žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý si každoročne pripomíname  8. marca, sa chceme pripojiť k Organizácii Spojených národov a podporiť ich tohtoročnú výzvu: „Investujte do žien: Urýchlite pokrok!“ 

Na MDŽ v roku 2024 občianky Slovenska potrebujú počuť konkrétne záväzky, nie sľuby. Všetci potrebujeme počuť ako plánuje vláda SR a jej úrady, samosprávy, firmy a školy zlepšiť postavenie a rovnosť žien v spoločnosti a ako konkrétne sa postarajú o bezpečie žien a dievčat. Pretože investovanie do spravodlivého zaobchádzania so ženami prospieva celej spoločnosti.Zeny Mdz

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý si každoročne pripomíname  8. marca, sa chceme pripojiť k Organizácii Spojených národov a podporiť ich tohtoročnú výzvu: „Investujte do žien: Urýchlite pokrok!“

Ako každý rok považujeme za dôležité zdôrazniť, že MDŽ je veľmi významný deň pre históriu ženskej emancipácie a pripomíname si ho ako symbol odvahy newyorských krajčírok štrajkovať a bojovať za svoje práva v roku 1808. Zároveň chceme zdôrazniť, že súčasné ženy a dievčatá nepotrebujú pri príležitosti tohto dňa dostávať do daru kvety či komplimenty. Tento sviatok si chceme pripomínať ako symbol sily a odvahy žien vzoprieť sa nespravodlivosti, vykorisťovaniu a útlaku.

Na MDŽ v roku 2024 občianky Slovenska potrebujú počuť konkrétne záväzky, nie sľuby. Všetci potrebujeme počuť ako plánuje vláda SR a jej úrady, samosprávy, firmy a školy zlepšiť postavenie a rovnosť žien v spoločnosti a ako konkrétne sa postarajú o bezpečie žien a dievčat. Pretože investovanie do spravodlivého zaobchádzania so ženami prospieva celej spoločnosti.

Ženy na Slovensku, podobne ako ženy celého sveta, totiž musia čeliť mnohým krízam od vojnových konfliktov až po prudko stúpajúcu úroveň chudoby a dopady klimatických zmien. Agresivita v spoločnosti sa zvyšuje ako priama reakcia na dezinformácie a strach, ktoré prostredníctvom sociálnych médií šíria rôzni populisti a demagógovia, ale aj politici a političky. Zvyšujú sa neakceptovateľné prejavy násilia v kyberpriestore voči dievčatám a ženám, najmä novinárkam, političkám a známym osobnostiam.

Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia vo svojom článku z novembra 2023, uvádza tieto znepokojujúce dáta:  „Štatistiky kriminality od roku 2017 do roku 2022 ukazujú, že ženy čelia oproti mužom 5 krát vyššiemu riziku vraždy v intímnych partnerských vzťahoch; v prípade zabití je toto riziko viac ako štvornásobné. Zo všetkých žien, ktorým bolo ublížené na zdraví, každej piatej ublížil jej partner alebo bývalý partner, no za ublíženie na zdraví mužom bolo zodpovedných len 1% ich partneriek alebo bývalých partneriek. Týranie blízkej osoby a zverenej osoby bolo najmä o ženských obetiach – ženy tvorili až 86% obetí. Prevažnú väčšinu viktimizovaných znásilnením a sexuálnym násilím (90%) tvorili ženy. Až 2/3 obetí závažného vyhrážania boli ženy.“

Preto sa musíme spoločne postaviť nenávisti založenej na predsudkoch a stereotypoch voči ženám, sexuálnym menšinám, národnostným a etnickým menšinám a zraniteľným skupinám. Spoločne musíme zastaviť rodovo podmienené násilie, odmietnuť sexuálne obťažovanie a ukázať ženám a dievčatám cesty k rodovej rovnosti a férovému zaobchádzaniu na pracovisku, pri štúdiu a pri verejnom pôsobení.

Spoločnosť musí finančne podporovať projekty aktívnych žien a mladých líderiek, vzdelávanie k rodovej rovnosti na školách, ako aj činnosť feministických a mimovládnych organizácií, ktoré svojou neúnavnou prácou prispievajú k tomu, aby ženy mohli žiť svoj život bez násilia, ponižovania a diskriminácie. Investovať systematicky do boja s nerovnosťami, ktoré zažívajú ženy a dievčatá od malička, je nevyhnutné pre rozvoj celej spoločnosti.

Ideálnym darom pre všetky ženy a dievčatá na MDŽ je realizácia konkrétnych krokov na zlepšenie ich životov a bezpečia. 

Slovenské, rómske, ukrajinské, vietnamské, české i rusínske ženy, všetky ženy a dievčatá žijúce na slovenskom vidieku aj v mestách si zaslúžia, aby ich ľudské práva boli rešpektované.

Resistance

Poradkyne Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené.  V prípade, ak vy alebo niekto z vášho okolia zažíva násilie, využite služby bezplatnej NONSTOP linky pre ženy 0800 212 212 alebo napíšte mail na linkaprezeny@ivpr.gov.skAk existuje podozrenie bezprostredného ohrozenia života a zdravia, privolajte Políciu SR prostredníctvom čísla 158.