07. decembra 2016

Eurobarometer: Aké sú postoje k násiliu na ženách v Európe

Prieskumu Eurobarometer sa zúčastnilo takmer 30 tisíc respondentiek a respondentov zo všetkých členských štátov. Odpovedali na otázky o svojich postojoch k domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a sexuálneho styku bez súhlasu.

Eb