05. januára 2022

Domáce násilie sa zhoršilo, počet zavraždených svojimi príbuznými rapídne stúpol

Barbora Burajová: „Prieskumy nám ukazujú, že násilie v partnerských vzťahoch nahlási maximálne 15 percent žien. Veľká časť násilia ostáva naďalej skrytá.

Rozhovor Hn Bb Obr

Lockdown na sklonku roku 2021 nás mal chrániť pred šírením vírusu no viaceré rodiny ostali preto s násilníkmi izolované doma. Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, právnička Barbora Burajová tvrdí, že v prvom rade si musíme uvedomiť rozdiel medzi nahlasovaním domáceho násilia a tým, čo sa v skutočnosti deje. 

Vypočujte si rozhovor, ktorý bol HNoline poskytnutý v rámci projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“ podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.