Mediálne výstupy

Mediálne výstupy k projektu KMC do 31.12.2016

1. Frázy alebo pomoc obetiam násilia? 
http://komentare.sme.sk/c/7775...

2. My všetci sa musíme spojiť v boji proti tomuto zlu 
http://komentare.sme.sk/c/7797...

3. Násilie na ženách je stále najrozšírenejšie porušovanie práv
http://domov.sme.sk/c/8085999/...

4. Východniarky považujú diskrimináciu v práci za niečo normálne
http://korzar.sme.sk/c/8184594...

5. násiliu páchanému na ženách musia byť inštitúcie vnímavejšie
http://kosice.korzar.sme.sk/c/...

6. Politické strany si pletú tému utečencov a ochranu žien
http://domov.sme.sk/c/20107701...

7. Niektorí policajti ženám nepomôžu
http://domov.sme.sk/c/7610840/...

8. 60. zasadnutie Komisie pre postavenie žien OSN
http://www.gender.gov.sk/?p=38...

9. Istanbulský dohovor vstúpil do platnosti
http://www.gender.gov.sk/?p=32...

10. V Bratislave vznikne koordinačné centrum na pomoc týraným ženám
http://agentury.sme.sk/c/77504...

11. Projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
http://www.gender.gov.sk/zasta...

12. Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná
http://www.gender.gov.sk/zasta...

13. Zákon o domácom násilí stále chýba! VIDEO
http://www.tvba.sk/home/zakon-...

14. TB J. Richtera o národnej linke pre týrané ženy VIDEO
http://www.ta3.com/clanok/1058...

15. Týraným ženám by mali pomôcť aj bez trestného oznámenia
http://spravy.pravda.sk/domace...

16. Krízová linka pomáha už 40 ženám 
http://spravy.pravda.sk/domace...

17. VIDEO večerné správy
http://www.rtvs.sk/televizia/a...

18. Násilie na ženách a ratifikácia Istanbulského protokolu na Slovensku  RADIO
http://www.rtvs.sk/radio/progr...

19. Prečo sú týrané ženy týrané VIDEO
http://www.ta3.com/clanok/1085...

20. Pozrime sa na to... 
http://www.gender.gov.sk/zasta...

21. Vznikne Koordinačno-metodické centrum, bude bojovať s domácim násilím
http://www.teraz.sk/slovensko/...

22. What I Learned From Working On A Domestic Violence Helpline
http://www.huffingtonpost.com/...

23. Požičať svoj hlas tým, ktorí nemôžu povedať svoj príbeh 
https://dennikn.sk/blog/pozica...

24. Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa
https://dennikn.sk/blog/domace...

25. Nórska policajtka: Ak obeti neuveríme, násilie neuvidíme
https://dennikn.sk/blog/norska...

26. Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách
https://www.employment.gov.sk/... 

27. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou KMC
http://www.gender.gov.sk/zasta...

28. Nová legislatíva na ochranu obetí domáceho násilia
http://www.gender.gov.sk/zasta...

29. + 4 správy z monitoringu ku KMC (15.4.2015)
http://intranet.employment.gov...
http://smer.smertv.sk/vznikne-...
http://www.ta3.com/clanok/1059...
http://www.24hod.sk/vznikne%20...

Celkový počet mediálnych výstupov k projektu KMC ku dňu 31.12.2016 je 32.