Kontakty

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
+421 2 20 442 500, Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
www.zastavmenasilie.gov.sk 

Mgr. Barbora Burajová
vedúca manažérka
barbora.burajova@ivpr.gov.sk
+421 2 20 442 501

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
analytička pre výskum a monitoring
zuzana.ocenasova@ivpr.gov.sk
+421 2 20 442 502

Sára Činčurová, MA
Analytička pre systematizáciu vzdelávania a vzdelávanie
sara.cincurova@ivpr.gov.sk
+421 2 20 442 506

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
Analytička pre primárnu prevenciu a primárnu prevenciu vo vzdelávaní
katarina.minarovicova@ivpr.gov.sk 
+421 2 20 442 504

Mgr. Zuzana André, MA
analytička pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce
zuzana.andre@ivpr.gov.sk 
+421 2 20 442 502Ďakujeme našim partnerom za podporu