Záverečná konferencia

Dňa 20. apríla 2017 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie“ (KMC), ktorý v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR, nórskymi partnermi a partnermi z Rady Európy zrealizoval v rokoch 2015 – 2017 Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Program konferencie sa zameral na prezentáciu dobrej praxe a výsledkov projektu, ako aj plodnú spoluprácu s partnermi projektu. Nórski partneri projektu, Solveig Bergman (riaditeľka Nórskeho centra pre násilie a traumatické stresové štúdie) a Ole Kristian Hjemdal (výskumník zo spomínaného centra) vyzdvihli spoluprácu s KMC, jeho odborné zázemie a výmenu skúseností v oblasti výskumu, ktorá bola inšpiratívna aj pre nórskych partnerov.

Konferenciu otvorila riaditeľka Odboru rodovej rovnosti, Oľga Pietruchová, ktorá zdôraznila, že projekt KMC výrazne prispel k prepájaniu štátnych inštitúcií, akademického sektora a mimovládnych organizácií. Iba efektívna spolupráca týchto všetkých zložiek totiž môže napomôcť k efektívnej eliminácii násilia na ženách a ich deťoch. Riaditeľka IVPR, Silvia Porubänová poďakovala nórskym partnerom, ako aj zástupcom Nórskeho kráľovstva za podporu, ktorá môže výrazne prispieť k zmenám na Slovensku smerom k väčšej rovnosti a životu bez násilia. Aj keď tie zmeny nemôžu prebehnúť rýchlo, práve projekt KMC ich úspešne naštartoval a má veľký potenciál prispieť zásadným vplyvom k riešeniu násilia v rodinách a jeho nulovej tolerancii v spoločnosti.

Koordinátorka projektu, Ľubica Rozborová hovorila o novej kampani zameranej na prevenciu sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi, „Pretože hovorím nie“ a zároveň predstavila novú stránku kampane, kde sú sústredené všetky užitočné informácie, ale aj rady, ak sa niekto stane obeťou násilia. Hlavná manažérka KMC, Barbora Burajová referovala o filozofii KMC a výstupoch v jednotlivých oblastiach práce KMC – prevencia, odborné vzdelávanie, výskumy a metodiky. V rámci prevencie sa napríklad zrealizovali workshopy pre mladých ľudí na základných a stredných školách v počte viac ako 1600 ľudí, v oblasti odborného vzdelávania lektori a lektorky vyškolili viac ako 900 pomáhajúcich profesií, boli vypracované metodiky pre prácu polície, sociálnych pracovníkov ako aj pre multinštitucionálnu spoluprácu. Barbora Burajová ďalej hovorila o práci Národnej linky pre ženy a poskytla prehľad štatistík práce poradkýň na linke.

Andrej Kuruc, expert z KMC porozprával o multiinštitucionálnej spolupráci v jednotlivých krajoch Slovenska, Karol MurdzaIvana Cipro z Akadémie Policajného zboru o postojoch vyšetrovateľov v prípadoch násilia na ženách, Slávka Karkošková z Univerzity sv. Alžbety o znaleckom posudzovaní domáceho násilia v poručenských sporoch o deti a výskumníčka KMC, Zuzana Očenášová o výsledkoch výskumu o vzťahoch matiek a detí, ktoré zažívali násilie. Predmetné štúdie z dielne KMC si môžete stiahnuť tu: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/koordinovane-postupy/metodiky-a-standardy/vystupy/ a tu: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/monitoring-a-vyskum/prebiehajuce-vyskumy/.