Právna ochrana obetí a postihovanie páchateľov

Domáce násilie ako také nie je v právnom poriadku SR nikde priamo definované a považuje sa zaň násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby. Právny poriadok umožňuje domôcť sa ochrany v troch rovinách:

·         v trestnoprávnej rovine

·         v občianskoprávnej rovine

·         v správnoprávnej rovine


We are thankful to our partners for their support