Trestný zákon

Právne ponímanie a trestnosť niektorých skutkov nemusí plne zodpovedať tomu, čo pod pojmami ako znásilnenie a sexuálne násilie rozumie laická verejnosť. Slovenský Trestný záon definuje rôzne skutky sexuálneho resp. sexualizovaného násilia v hlave II. ako trestné činy proti dôstojnosti, a to nasledovne: