Práva obete domáceho násilia

Ako obeť trestného činu máte určité práva, zaručené Zákonom o obetiach trestných činov. Ako obeť domáceho násilia ste považovaná za osobitne zraniteľnú obeť. Pokiaľ nasledujúcemu textu dostatočne nerozumiete, tu nájdete informácie o vašich právach v ľahko čitateľnom jazyku.