Oneskorené odhalenia sexuálneho zneužívania detí

Väčšina ľudí, ktorí zažili sexuálne zneužívanie v detstve, o tejto skúsenosti buď neprehovorí vôbec, alebo až so značným časovým odstupom, v období dospievania či dospelosti. Skúsenosti z praxe, ako aj výsledky výskumov upozorňujú na skutočnosť, že v tejto oblasti sú tzv. oneskorené odhalenia zneužívania typické. Je dôležité, aby osoby so skúsenosťou sexuálneho zneužívania dostali podporu a pomoc. Často sa však stretávajú so spochybňovaním zo strany laickej aj odbornej verejnosti. Môžeme tomu predísť, ak sa dozvieme viac o príčinách oneskorených odhalení, ako aj prezumpcii statusu obete. 


We are thankful to our partners for their support