Odporúčania polície

Ak došlo k spáchaniu trestnému činu, odporúčame obetiam čo najskôr sa obrátiť  na políciu, či už telefonicky na čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Čo najpresnejšie informácie o páchateľovi môžu pomôcť polícii čo najskôr páchateľa zadržať.


We are thankful to our partners for their support