Ochranné opatrenia

Na Slovensku existuje možnosť získať predbežné opatrenie, ktoré násilníkovi dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove), ak je dôvodne podozrivý z násilia. 


We are thankful to our partners for their support