13. October 2022

ZLEPŠENIE OCHRANY PRÁV OBETÍ - POSILNENIE KAPACÍT A POSTUPOV BOJA PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU (otváracia konferencia)