16. April 2019, Andrej Kuruc OSNrodová rovnosť

Ženy v politike

Mapu Ženy v politike 2019 pripravila inter-parlamentná únia a organizácia UN Women, ktorá sa venuje  rodovej rovnosti a posilneniu žien vo verejnom priestore na celom svete. Mapa zobrazuje globálny rebríček žien v exekutívnych vládnych a parlamentných pozíciách k 1. januáru 2019. Ukazuje posun k rodovej rovnosti v tejto oblasti na regionálnej a národnej úrovni. Čo sa týka zastúpenia žien v parlamente, tak Slovensko skončilo až na 102 mieste 


We are thankful to our partners for their support