14. November 2019 podujatia

Zastavme násilie na ženách - verejná diskusia v Bratislave

Pozývame Vás na diskusiu pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a začiatku celosvetovej 16 dňovej kampane proti rodovo podmienenému násiliu. Aké stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách sú na Slovensku úspešné a čo môžeme zlepšiť, aby každá žena zažívajúca násilie našla adekvátnu pomoc?