14. September 2022

Vzdelávanie v oblasti sexuálneho zneužívania detí

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách  vzdeláva od septembra do novembra 2022 v oblasti ochrany detí pred sexuálnym násilím.