07. December 2021

Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia (online diskusia)

V spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva si Vás Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum a rodiny dovoľuje pozvať na odbornú onlinu diskusiu, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a ako záverečné podujatie kampane Zastavme násilie na ženách 2021.