22. June 2022

Výsledky prieskumu verejnej mienky naznačujú, že úloha súhlasu pri sexuálnych aktivitách je na Slovensku dôležitou témou

Amnesty International Slovensko zadala v máji 2022 agentúre Focus online reprezentatívny kvantitatívny prieskum verejnej mienky na vzorke 1004 respondentov*tiek vo veku od 18 do 65 rokov. Respondenti a respondentky prieskumu reflektovali na úlohu súhlasu v sexuálnych vzťahoch a aktivitách. Zároveň prezentovali svoj pohľad na rolu sexuálnej a vzťahovej výchovy pri prevencii sexuálneho násilia. Tento v poradí druhý podobný prieskum za uplynulé dva roky naznačuje, že prevažná väčšina slovenskej spoločnosti vníma dôležitosť témy a zmien, za ktoré sa organizácia dlhodobo zasadzuje. KMC podporilo kampaň Amnesty Hovorme o súhlase.